주요 콘텐츠로 건너뛰기
도움말

원문 게시자: D Porreye ,

제목:

Geluid gaat automatisch op maximum

텍스트:

Bij het inschakelen van de tv gaat het geluid automatisch op maxium (100). Ik kan het niet stiller zetten met de afstandsbediening en ook niet met de knoppen aan de zijkant van de tv zelf. Ook blijft het geluidsvolume zichtbaar aan de zijkant van het scherm.

Het is een oud Samsung tv van het jaar 2010 - 2011

기기:

Television

현황:

open