Medion MD 82479 of (or) Medion Life X640044 transfo of uitgangspanning

Block Image

English version below.

Van mijn moeders Medion MD 82479 of Medion Life X640044 is de kleine transfo defect.

Ik ben op zoek geweest naar een technische handleiding , doch niet gevonden noch iets anders die me kan helpen..

Het betreft onderdeel T701A1 ( is de aanduiding op de printplaat)

Opschrift op de tranfo : Fuse 125°C K3 / N288BF.

Afstand tussen primaire en secundaire klemmen 30 mm,

secundaire weerstand 7,6 Ohm.

Als er iemand mij de secundaire spanning kan vertellen ben ik al gered.

Een wisselstuktranfo omschrijving is beter , en een schema met specificaties is nog beter.

Gezien de radio, Boxen en bediening aan de pas geschilderde muur bevestigd is kan deze moeilijk zonder veel schade vervangen worden.

Alle hulp is welkom .

Homer 82

The small transformer of my mothers Medion MD 82479 or Medion Life X640044 is defective.

I have been looking for a technical manual, but neither found nor anything else that can help me ..

This concerns part T701A1 (is the indication on the printed circuit board)

Inscription on the transformer: Fuse 125 ° C K3 / N288BF.

Distance between primary and secondary terminals 30 mm,

secondary resistance 7.6 Ohm.

If someone can tell me the secondary tension, I am already saved.

A spare part transformer description is better, and a diagram with specifications is even better.

Given that the radio, boxes and controls are mounted on the newly painted wall, it is difficult to replace it without much damage.

Any help is welcome .

Homer 82

이 질문에 답하세요 저도 같은 문제를 겪고 있습니다

좋은 질문 입니까?

점수 0
의견 추가하세요