Skip to main content

Kutsiva Mubato Mukuru Unosimudza Mvura Wepombi Inodhonza Mvura YeBush (Bush Pump Riser Main Slider Replacement) 소개글 변경 사항

Jeff Suovanen- 에 의해 수정

편집 승인됨 에 의해 Jeff Suovanen

삭제되었습니다
추가
변경 사항이 없습니다
Thing
Main Slider Slider (Shona)
Main Slider Slider (Shona)
Title
Replacing Bush Pump Riser Main SliderKutsiva Mubato Mukuru Unosimudza Mvura Wepombi Inodhonza Mvura YeBush
Replacing Bush Pump Riser Main SliderKutsiva Mubato Mukuru Unosimudza Mvura Wepombi Inodhonza Mvura YeBush
Introduction
Follow this guide to remove the riser main slider in order to repair or replace it.Tevedzera gwaro rino rekurayiridza kubvisa mubato mukuru unosimudza pombi kuti ugadzirwe kana kutsiviwa
Follow this guide to remove the riser main slider in order to repair or replace it.Tevedzera gwaro rino rekurayiridza kubvisa mubato mukuru unosimudza pombi kuti ugadzirwe kana kutsiviwa
Conclusion
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.Kuti ubatanidze mudziyo wako zvakare, tevedzera mirayiro uchitanga nekwekupedzesera.
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.Kuti ubatanidze mudziyo wako zvakare, tevedzera mirayiro uchitanga nekwekupedzesera.

안내서 필수 조건