iMac Intel 20" EMC 2210 & 2133 GPU Heat Sink

  • iMac Intel 20" EMC 2210 & 2133 GPU Heat Sink
  • iMac Intel 20" EMC 2210 & 2133 GPU Heat Sink
iMac Intel 20" EMC 2210 & 2133 GPU Heat Sink

상태: 중고품

US$9.99

US$9.99

제품 재입고 메시지를 보내드리겠습니다.

제품 정보

설명

설명

  • Replace GPU heat sink for a Model A1224 Mid 2007 or Early 2008 20" iMac.
  • This is a used OEM part.

호환성

호환성

  • 2, 2.4, or 2.66 GHz (EMC No. 2210 or 2133) 20" Intel iMacs

호환성

iMac Intel 20" EMC 2133 and 2210
2 GHz (EMC No. 2133)
2.4 GHz (EMC No. 2133)
2.4 GHz (EMC No. 2210)
2.66 GHz (EMC No. 2210)