Inspiron 15 (N5050) LCD

  • Inspiron 15 (N5050) LCD
  • Inspiron 15 (N5050) LCD
Inspiron 15 (N5050) LCD

US$49.99

US$49.99

제품 재입고 메시지를 보내드리겠습니다.

제품 정보

설명

설명

  • Replace a damaged LCD.
  • Glossy, widescreen LCD.
  • Part# N156B6-L0B

호환성

호환성

  • Dell Inspiron 15 (N5050) Laptops

호환성