Skip to main content
Unlisted

비공개

해당 위키는 검색 결과에 나타나지 않지만, 누구나 볼 수 있습니다!

RepairManifestoTranslations Danish

REPARATIONSMANIFESTET

Vi anser følgende sandheder for at være indlysende:

Hvis du ikke kan fikse det, så ejer du det ikke

REPARATIONER ER BEDRE END GENANDVENDELSE

At holde vores ting funktionsdygtige i længere tid er mere effektivt end at udvinde komponenternes råmaterialer.

REPARATIONER SPARER DIG PENGE

Reparationer er ofte gratis, og som regel billigere end at erstatte dem. At reparere tinge selv sparer dig penge.

REPARATIONER GØR AT FOLK LÆRER OM TEKNIKKEN

Den bedste måde at lære hvordan noget virker, er at skille det ad.

REPARATIONER REDDER PLANETEN

Jorden har begrænsede ressourcer, og det er uundgåeligt, at vi løber tør på et tidspunkt. Den bedste måde at være bæredygtig på, er at genandvende det vi allerede har.

REPARATIONER SAMLER FOLK OG TING

REPARATIONER ER KRIG MOD ENTROPIEN

REPARATIONER ER BÆREDYGTIGT

VI HAR RETTEN:

TIL AT ENHEDER KAN ÅBNES

TIL AT DOKUMENTERE REPARATIONEN FOR ALTING

TIL AT REPARERE TING I PRIVATLIVETS FRED AF VORES EGNE HJEM

TIL FEJLMEDDELELSER OG LEDNINGSDIAGRAMMER

TIL AT VÆLGE VORES EGEN REPARATIONSTEKNIKER

TIL IKKE-PROPRIETÆRE SKRUER

TIL AT FJERNE "DO NOT REMOVE"-KLISTERMÆRKER

TIL AT ERSTATTE ETHVERT OG ALLE FORBRUGERKOMPONENTER

TIL FEJLFINDINGS-INSTRUKTIONER OG FLOWCHARTS

TIL TILGÆNGELIGE OG FORNUFTIGT PRISSATTE REPARATIONSDELE

FORDI REPARATIONER

ER UAFHÆNGIGHED

SPARER PENGE OG RESSOURCER

KRÆVER KREATIVITET

GØR FORBRUGER TIL DISTRIBUTØRER

GIVER STOLTHED I EJERSKABET

DELTAG I REVOLUTIONEN PÅ IFIXIT.COM

댓글 0개

댓글 쓰기

조회 통계:

지난 24시간: 0

지난 7일: 1

지난 30일: 13

전체 시간: 36