Mi tablet dejo de ensender

mi tableta dejo de funcionar de repente

Answer this question I have this problem too

Is this a good question?

점수 1
코멘트 추가