kinh nghiệm du lịch

Bạn nào đã từng đi tour du lịch ấn độ có thể chia sẻ kinh nghiệm cho mình với được k ạ?

이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다

좋은 질문 입니까?

점수 0

댓글 2개:

Rất vui khi được chia sẻ với bạn, mình đã từng đi du lịch Ấn Độ Của Hoàng Việt Travel và chuyến đi rất thuận lợi vì bên công ty đã bố trí khá chặt chẽ. Bạn có thể tham khảo tại đây nhé. https://hoangviettravel.vn/tour-hanh-huo...

@seodo thanks

댓글 달기